Eva Zahradníková

Kouzelný štětec

dílna intuitivní malby

Jako dítě jsem milovala pohádku o chlapci, který měl kouzelný štětec. Kdykoli po něčem zatoužil, stoupl si k bílé zdi a své přání na ni namaloval. Ono přání ožilo. Štětce nikdy nezneužil a maloval moudře, pro sebe, pro pomoc kamarádům, pro dobro. Namaloval si psa, koně, přítele. Vzpomínám na onu pohádku a pamatuji, jak jsem si takový štětec přála mít také. Malbě se věnuji dlouhá léta a v poslední době mě ona pohádka znovu oslovila a došlo mi, co mohu štětcem vykouzlit.

Studium, aplikace a praxe duchovních nauk mne vede k duchovní transformaci, kterou tak kontinuálně a víceoborově rozvíjím. Zákonitě se tak ono snažení prolíná i s projevem výtvarným. Tato praxe mi pomáhá ve víře, že uvnitř, v nitru mysli lidské bytosti dříme mocný potenciál, duch, Božská jiskra. A to je poklad, který začneme-li jej hledat, nacházet, používat a rozvíjet, stává se tak naším největším bohatstvím – kapitálem – kterým nezatřese žádný pohyb na světové burze. Rozvojem tohoto kapitálu – Božské jiskry – docilujeme postupného poznávání, kterým se přibližujeme nejdříve sobě a poté – nevyhnutelně avšak s moudrou pokorou – také z částky ke zdroji informací o životě – k Bohu.

Kouzelný štětec je jeden z nástrojů. Maluje, co se děje uvnitř bytosti. Maluje přání, maluje momentální stav duše, posiluje. Maluje i řešení situace.

Malba „z nitra“ se pak stane nástrojem pro vytváření soukromého alba, které jako zrcadlo duše dobře poslouží. Malováním z nitra si tak postupně vytvoříme vlastní portfolio, soukromý atlas duše. Avšak platí pravidlo: čím méně zapojíme intelekt, tím lépe a dříve se otevírá přístup k vědomí či k duši. Vědomí, sídlící mimo naše hrubohmotné tělo je napojeno na paralelní svět informací, o kterém si na kurzu řekneme více.

Nad vchodem do delfské věštírny ve starém Řecku známý legendární nápis „Gnóthi seautón“ tedy „Poznej sebe“ měl ještě dovětek již ne tak často zmiňovaný, považovaný za jisté tajemství. Také o něm bude v dílně zajisté řeč.

Máš-li tedy příteli zájem a potřebu nalézat více pravdy o sobě, pak věz, že tvoje databanka bude otevřena štětcem jako legitimním nástrojem. Budeš prožívat nejen kouzlo poznávání, ale i zábavu a příjemné změny úhlu pohledu. Vědomí bude rozšířeno.

kouzelný štětec podpis

„Poznej pravdu a pravda tě osvobodí“ (Bible svatá).